Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja online prodavnice PureBeauty.rs sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije ( „Sl. glasnik RS“ br.62/2014).

Sa online prodavnicom PureBeauty.rs rukovodi predužeće Salley Spirit d.o.o.

Molimo vas da pročitate opšte uslove poslovanja, podrazumeva se kako ste putem svake transakcije izvršene u našoj online prodavnici upoznati i saglasni sa ukupnim sadržajem opštih uslova poslovanja i kako ste u ponuđene opšte uslove usaglasili bez ogranićenja.

1. Postupak kupovine

Jednostavno pretražite naš katalog proizvoda- prodavnicu. Na levoj su vam strani na razpolaganju različiti filteri koji vam omogućavaju što brži dostup do traženih proizvoda. Jednostavno vam pretreživanje omogućava i preglednik prema ključnim rećima koji se nalazi u gornjem desnom kutku ekrana. Kada pronađete proizvod koji želite kupiti, jednostavno ga dodajte u korpu i odete na blagajnu, upišete svoje podatke i proizvodi su na putu kod vas. Ako vam ovaj način porućivanja proizvoda nejde najbolje od ruku jednostavno nas nazovite na telefon 063 225 322 ili pošaljite email na arsenijaa@gmail.com a mi ćemo sve srediti sve što je potrebno da dobijete naše proizvode.

2. Način plaćanja

Plaćanje je jednostavno. Platite kada vam AKS EXPRESS kurir donese paket na željenu adresu. Nudimo i mogućnost gotovinskog računa za firme, sve što je potrebno da uradite je da u belešku napišete da želite original-gotovinski račun za firme i pored upišete sve podatke od firme ( ime firme, adresa, pib,…). Raćun će biti priložen u paketu.

3. Cene

Sve su cene u  u online prodavnici Pure Beauty izražene u dinarima i sadržr PDV. Za sve poruđbine vrede trenutne cene. Prilikom kupovine ćemo uzimati u obzir važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trenutačno su važeće ispisane cene proizvoda koje možemo promenuti bez predhodnog obaveštenja.

4. Zašrita privatnosti

Trgovac je obavezan trajno čuvati sve vaše lične podatke. Svi su lični podatci koristnika pribavljeni putem naše online prodavnice , poverljivi i njima nećemo ni u kojem slućaju razpolagati trećim neovlašćenim licima. Trgovac izvodi sve potrebne mere za zaštitu ličnih podataka.

5. Porudžbine

Kada primimo vašu pordžbinu PureBeauty če smesta započeti aktivnost za izdavanje primljene porudžbine.

Poslata elektronska pordžbina odnosno sklopljen ugovor o kupovini čuva se na sedištu predužeća. Korisnik može svoje porudžbine pratiti putem svog profila.

Narudžbine za koje PureBeuty smatra da nisu u skladu sa iznesenim uslovima i podatcima koje ima na razpolaganju ne može procesirati i odbija se. Korisnik ne može zahtevati isporuku takve porudžbine.

Kupac može u skladu sa 00. članom Zakona o zaštiti potrošača u roku od 14 dana nakon primljene robe trgovcu pisno poručiti o odstupanju od ugovora odn. porudžbe. Izuzetak su kozmetićki proizvodi kojih zbog prirode proizvoda, higijenskih i zdravstvenih razloga kupac ne može vratiti odnosno izmeniti. Proizvodi moraju biti u slučaju vraćanja neotvoreni, nekoriščćeni, nepromenjeni u količini i moraju biti u original embalaži. Kada se raba vraća obavezno je priložiti račun robe, lićne podatke i transakcijski broj računa na koji kupac želi primiti vraćen iznos kupovine. VraĆanje celokupnog iznosa se vrši preko TRR kupca. U takvom slućaju kupac je obavezan vratiti Pure Beauty robu u roku od 14 dana nakon pisne poruke na adresu: Salley Spirit d.o.o.,  Joakima Vujića 8, 21000 Novi Sad. Troškovi vraćene robe su na strani kupca. PureBeauty vrati celukupn iznos kupovine smanjen za troškove poštarine i bankarskih transakcija u najkraćem mogućem roku ili najkasnije u roku 14 dana od primljene poruke o odstupanju od porudžbine.

6. Dostava

Naš slogan je „Danas porućiš sutra dobiješ“. Ako porućite rabu radnim danom do 16h paket bi trebalo da dobijete sledeći radni dan. U slučaju da između nastupi vikend paket dobijete najkasnije u ponedeljak.

Dostava se vrši na adresu koja upišete prilikom kupovine sa kurirskom službom Aks Express kurur. Pre isporuke kurir će vas pozvati na broj telefona koji ste ostavili prilikom porućivanja proizvoda.

7. Reklamacije

Svi su proizvodi pre dostave pregledani i odpremljeni neoštećeni. Vaše ćemo proizvode pažljivo spakovati u kutiju za dostavu kako bi jih primili neoštećene i u originalnoj embalaži.

U slućaju da u paketu nije prava količina ili da vam je dostavljena pogrešna, oštećena ili prosuta roba, kupac mora najkasnije u roku od 3 dana od preuzimanja robe obavestiti online prodavnicu PureBeautiy putem emaila ili telefonom. Kupac je takođe dužan da priloži ispunjen reklamacioni obrazac. U slućaju da je roba oštećena ili prosuta kupac je dužan obavestiti i kurirsku službu Aks Express kurir. Savetujemo vam da paket otvorite pred kurirom da biste tako izbegli eventualne komplikacijama. Potrošač mora dobavljaću ( prodavnici PureBeauty) omogućiti da proizvod pregleda. U slućaju da greška nije sporna, PureBeutiy će što brže, a najkasnije u roku od 14 dana ugoditi zahtevu potrošača. U slučaju da je greška sporna PureBeauty će vam u istom roku poslati odgovor.

Proizvod sa greškom zajedno sa reklamacionim obrascem pošaljite na adresu: Salley Spirit d.o.o., J. Vujića 8, 21000 Novi Sad, ako je moguće vratićemo vam ispravan proizvod. U suprotnom ćemo vam vratiti novac na vaš tekući račun. PureBeauty zadržava pravo da odbije reklamacije u sledečim slućajevima: ako utvrdi da je neupotrebljiv proizvod posledica vašeg ponašanja; ako roba nije vraćena u originalnoj ambalaži.

8. Bezbednost

Šoping preko online prodavnice PureBeauty je bezbedan.

9. Intelektualno vlasništvo

Sve slike, tekstovi, grafike, video animacije na stranici PureBeauty su predmet zaštite avtorskih prava i drugih prava intelektualne svojine. Znači, predmeti na ovoj web stranici se ne smeju koristiti u druge komercialne svrhe ili distribuciju.

10. Registracija na sajtu

Sa registracijom na našem sajtu možete koristiti razne pogodnosti, možete kreirati listu želja proizvoda kaje biste želeli da imate na svojoj polici sa šminkom. Imate uvid u proizvode koje ste ranije već gledali, možete sačuvati svoje podatke za slanje i tako nećete morati ponovo da ih ukucavate prilikom sledeće kupovine,…

11. Podaci o predužeću:

Salley Spirit d.o.o.

Joakima Vujića 8

21000 Novi Sad

Tel: 069 555 11 55

Email: purebeauty@gmail.com